Gürbüz, Hüseyin, Eskişehir Osmangazi University, Turkey