Tanni, Katri, History, The Australian National University, Australia