SIRKECI, I.; COHEN, J. H.; YAZGAN, P. Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma - Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict. Migration Letters, v. 9, n. 4, p. 373-386, 6 Dec. 2012.