Sirkeci, I., Cohen, J. H., & Yazgan, P. (2012). Türk göç kültürü: Türkiye ile Almanya arasında göç hareketleri, sosyo-ekonomik kalkınma ve çatışma - Turkish culture of migration: Flows between Turkey and Germany, socio-economic development and conflict. Migration Letters, 9(4), 373-386. https://doi.org/10.33182/ml.v9i4.123