Alt kültür gruplarında suç ve toplumsallaşma ilişkisi: Karaman Çingeneleri örneği

İsmail Güllü, Kerim Yıldırım

Abstract

English Title:

Crime and socialisation dynamics in sub-cultures: Case of Gypsies in Karaman

Abstract

In this study, the relationship between crime and the socialization process in Gypsy subculture is examined. This is is a qualitative study analysing the relationship between crime and the socialization process among Gypsies in different parts of Karaman between the years 2014-2015, especially the “Yeni” neighborhood known as Abdali district. In-depth interviews helped us to group Gypsy families into four different family types. It can be said that during unique socialization process of Gypsy subculture, Gypsy individuals’ attitudes to crime is shaped in the context of its unique dynamics through their families, relatives and friends. Unlike other social groups, the Gypsy subculture allows forming a habitus conducive to be involved in crime. Although they have common social characteristics with Gypsies living in different parts of Turkey, Gypsies in Karaman have a distinctive lifestyle and habitus due to their unique socialization process.

Keywords: Gypsy; crime; culture; religion; socialization

 

Özet

Bu çalışmada Çingene alt kültürü içerisindeki toplumsallaşma sürecinin suç ile ilişkisi incelenmektedir. Nitel bir çalışma olarak tasarlanan bu çalışma 2014-2015 yılları arasında Karaman’ın Abdal Mahallesi olarak bilinen Yeni Mahalle başta olmak üzere farklı bölgelerinde yaşayan Çingenelerin toplumsallaşma süreçleri içerisinde suç ile ilişkilerini sosyolojik olarak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada Çingene aileleri karakteristik özelliklerine göre dört farklı aile tipi şeklinde sınıflandırılmıştır. Araştırmada Çingene alt kültürünün kendine özgü toplumsallaşma süreçleri içinde Çingene bireylerin suç ile ilişkilerinin onların aile, akraba ve arkadaş çevresi ile ilişkileri bağlamında kendine özgü dinamikleri içinde şekillendiği görülmektedir. Diğer toplumsal kesimlerden farklı olarak Çingene alt kültürü kendi içinde suçun üretilmesini sağlayan bir habitusun oluşmasına imkan vermektedir. Karaman’daki Çingeneler, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan Çingeneler ile ortak toplumsal özellikler göstermekle birlikte burada geçirilen toplumsallaşma süreçleri içinde kendine özgü bir yaşam tarzı ve habitus üretmektedir.

Keywords

Gypsy; crime; culture; religion; socialization; Çingene; Abdal; suç; kültür; din; Toplumsallaşma

Full Text:

PDF (Türkçe)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.