Askeri Darbe Algı, Bilgi ve Tutum Ölçeği (Adabtö) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Authors

  • Uludağ Üniversitesi
  • Gaziosmanpaşa Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.33182/bc.v7i2.469

Keywords:

Askeri darbe, ölçek, geçerlik, güvenirlik, Military coup, scale, validity, reliability

Abstract

Bu çalışmanın amacı, askeri darbelerin etki ve sonuçlarına yönelik yetişkinlerin algılarını, müdahalelerin nedenlerine ilişkin bilgilerini ve genel olarak askeri darbelere yönelik tutumlarını ortaya çıkarmak için bir ölçme aracı geliştirmektir. Askeri Darbe Algı, Bilgi ve Tutum Ölçeği (ADABTÖ) adı verilen bu ölçme aracı, üç temel başlıktan oluşmaktadır. İlk kısımda ‘askeri darbelerin etki ve sonuçlarına yönelik ifadeler’ başlığı altında 27 madde, ikinci kısımda ‘askeri darbelerin nedenlerine ilişkin bilgiler’ başlığı altında 32 madde, üçüncü kısımda ‘askeri darbelere yönelik genel tutumlar’ başlığı altında 23 madde olmak üzere ölçme aracı toplam 82 maddeden oluşmaktadır. Ölçme aracı 5’li likert tipinde (5-Tamamen Katılıyorum, 4-Katılıyorum, 3-Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 1-Hiç Katılmıyorum) hazırlanmıştır. Mevcut çalışmanın güvenirliğini belirlemek için iç tutarlılık katsayısı analizi yapılmıştır. Etki ve sonuçlara yönelik maddelerin Cronbach’s Alpha katsayısı .664; nedenlere yönelik ifadelerin .893; genel tutumlara yönelik maddelerin .860 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, ADABTÖ’nün psikometrik özelliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür.


ENGLISH ABSTRACT

The Validity and Reliablity Study on Military Coup Perception, Knowledge and Attitude Scale

The aim of this study is to develop a measurement tool to elicit adult perceptions of the impacts and consequences of military coups, their knowledge on the causes of interventions, and attitudes towards military coups in general. This measurement tool called Military Coup Perception, Knowledge and Attitude Scale consists of three basic parts. In the first part, there are 27 items under the heading 'Expressions on the effects and consequences of military coups', 32 items under the heading 'Knowledge on the causes of military coups' in the second part and 23 items under the heading 'General attitudes towards military coups' it consists. The measurement tool is prepared with Likert scale of 5 (5-Totally agree, 4- Agree, 3- Neither agree nor disagree, 2-Disagree, 1-Completely Disagree). An internal consistency coefficient analysis was carried out to determine the reliability of the current study. It was found that Cronbach's Alpha coefficient for effects and consequences is .664; for knowledge of reasons is .893; and for general attitudes is .860. As a result, it was observed that psychometric features of our scale is within acceptable limits.

Published

2017-12-02

How to Cite

Sevda Gülşah, & Eren. (2017). Askeri Darbe Algı, Bilgi ve Tutum Ölçeği (Adabtö) Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Border Crossing, 7(2), 317-338. https://doi.org/10.33182/bc.v7i2.469

Issue

Section

Articles