[1]
Elif, “Kadın ve Doğa Üzerindeki Tahakküme Alternatif bir Bakış: Ekofeminizm Üzerine bir Değerlendirme”, Border Crossing, vol. 7, no. 2, pp. 395-412, Dec. 2017.