Elif (2017) “Kadın ve Doğa Üzerindeki Tahakküme Alternatif bir Bakış: Ekofeminizm Üzerine bir Değerlendirme”, Border Crossing, 7(2), pp. 395-412. doi: 10.33182/bc.v7i2.473.