Elif. 2017. “Kadın Ve Doğa Üzerindeki Tahakküme Alternatif Bir Bakış: Ekofeminizm Üzerine Bir Değerlendirme”. Border Crossing 7 (2):395-412. https://doi.org/10.33182/bc.v7i2.473.