ELIF. Kadın ve Doğa Üzerindeki Tahakküme Alternatif bir Bakış: Ekofeminizm Üzerine bir Değerlendirme. Border Crossing, v. 7, n. 2, p. 395-412, 16 Dec. 2017.