(1)
Elif. Kadın Ve Doğa Üzerindeki Tahakküme Alternatif Bir Bakış: Ekofeminizm Üzerine Bir Değerlendirme. Border Crossing 2017, 7, 395-412.