Deaf and refugee – a different situation

Authors

  • Elisabet Trengereid Olsen Department of Sign Language and Interpreting, Western Norway, University of Applied Sciences

DOI:

https://doi.org/10.33182/bc.v8i1.737

Keywords:

Emotion and affect, refugee migration, refugee help, discourse analysis, gender studies

Abstract

This article elaborates on the subject; Deaf and refugee - a different situation, and is based on theoretical- and empirical material collected for the master thesis Mediated Interaction. The thesis’ data was collected by focus group interviews, answering the following research question: What do interpreters do when they interpret between deaf and hearing people? - with emphasis on deaf immigrants. With information about Deaf People and Sign Language as a backdraft, the article aims to describe the situation for deaf refugees in Norway. The focus is on access to communication, and how elements such as trust, cultural differences and continuous language barriers influence interpreted situations and deaf refugees’ inclusion into society. Findings show that language is the key to autonomy in a new land. In this process, the national Deaf Community plays an important role for deaf refugees. In addition, do both hearing and deaf interpreters reduce language barriers? In this process, they need flexibility when facilitating communication between hearing- and deaf interlocutors

References

Adam, R., Aro, M., Druetta, J. C., Dunne, S., & Klintberg, J. (2014). Deaf interpreters: An introduction. Deaf interpreters at work: International insights, 1-18

Amundsen, G. (2004). Tekstskapning p tegnsprk. Pbygningsenhet tegnsprk. Fakultet for lrerutdanning og internasjonale studier 2013, 139-159. Hgskolen i Oslo og Akershus

Bartley, A., & Stone, C. A. (2008). Deaf interpreters in the community: The missing link? Paper presented at the Conference of Interpreter Trainers, San Juan, PR

Bauman, H. L. (2008). Introduction: Listening to deaf studies. In H. L. Bauman (Ed.), Open your eyes: Deaf studies talking (pp. 1-34). Minneapolis: University of Minesota Press

Bergen Deaf Center. (2015). 2015-11-07 Internasjonal middag. Retrieved [01/20/17] from: http://www.bgds.no/bilder-2/2013-bilder/2015-11-07-internasjonal-middag/

Bergen Deaf Center. (2016). 17.06.2016: Nytt styre i flerkulturelt utvalg. Retrieved [01/20/17] from: http://www.bgds.no/2016/06/21/17-06-2016-nytt-styre-i-flerkulturelt-utvalg/

Birch-Rasmussen, S. (1998). Hvor kommer du fra? VU-KC. Hansen, B. (Eds). Samspil mellem dve og hrende. (74-83). Kbenhavn: Center for tegnsprog og tegnstttet kommunikation KC

Boudreault, P. (2005). Deaf interpreters. BENJAMINS TRANSLATION LIBRARY, 63, 323

Breivik, J-K. (2000). Dve funksjonshemmede eller kulturell minoritet? Romren T. I. (Eds). Usynlighetskappen. Levekr for funksjonshemmede. (83-103). Oslo: Akribe forlag as

Breivik, J-K. (2007). Dv identitet i endring. Lokale liv globale bevegelser. Oslo: Universitetsforlaget

Castello, C. (2015, 14.12). Sluttrapport: Bedre vilkr for dve innvandrere. Utrop. Retrieved [04/19/17] from: http://www.utrop.no/Det-skjer/29732

Deafnet. (2016). Generelt om dve og hrselshemmede. Retrieved [12/18/17] from: http://www.deafnet.no/tegnsprak/generelt

Deaf Refugees Welcome to Norway. (2015). Description. Retrieved [04/19/17] from: https://www.facebook.com/groups/166981313637815/?fref=ts

EU. (2016). European Parliament. 2014-2019. Retrieved [03/16/17] from: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA +P8-TA-2016-0442+0+DOC+PDF+V0//EN

Forestal, E. M. (2011). Deaf interpreters: Exploring their processes of interpreting. Capella University

Forestal, E. M. (2015). Deaf Interpreters: Shaping the Future of the Sign Language Interpreting Profession. Retrieved [01/20/17] from: http://www.streetleverage.com/ 2015/02/deaf-interpreters-shaping-the-future-of-the-sign-language-interpreting-profession/

Galal, L. P. & Galal, E. (1999). Goddag mand kseskaft: samtale gennem tolk. Kbenhavn: Mellemfolkeligt Samvirke

Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger innfring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Oslo: Universitetsforlaget

Gotaas, N. (2006). Cultural Background and Communication in Court. Dahl, ., Jensen, I. & P. Nyns (Eds). Bridges of understanding. Perspectives on Intercultural Communication. (241-257). Bergen: Fagbokforlaget

Grnmo, S. (2004). Samfunnsvitenskapelige metoder. Bergen: Fagbokforlaget

Gulbrandsen, T. (2000). Om tillit. Sosiologi i dag, 30(3), 67-95

Halkier, B. (2010). Fokusgrupper. Oslo: Gyldendal Akademiske

Haualand, H. (2002). I endringens tegn. Virkelighetsforstelser og argumentasjon i dvebevegelsen. Oslo: Unipub forlag

Haualand, H. (2006). Et samfunn uten sted. Jrgensen, S. R. & R. L. Anjum (Eds). Tegn som sprk. En antologi om tegnsprk. (17-31). Oslo: Gyldendal

Haualand, H. (2008). Dvesamfunnet - hvem, hva og hvor er det? Herland, H. (Eds). Tegnsprkets framtid vrt felles ansvar. (9-21). Norges Dveforbund. Bergen: Designtrykkeriet AS

Haualand, H. & Allen, C. (2009). Deaf People and Human Rights. [Report]. Helsinki: World Federation of the Deaf

Health Directorate. (2013). Kartlegging av forekomsten av hrselshemmede i alderen 0-18 r i innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn. Retrieved [04/19/17] from: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/221/Kartlegging-av-forekomsten-av-horselshemmede-i-alderen-0-18-ar-i-innvandrerbefolkningen-med-ikke-vestlig-bakgrunn-IS-0374.pdf

Health Norway. (2016). Vaccination of children i Norway. Retrieved [11/19/17]: https://helsenorge.no/vaksiner/vaccination-of-children

Hiddinga, A. & Crasborn, O. (2011). Signed languages and globalization. Language in Socciety, 40(4), 483-505. doi:10.1017/S0047404511000480

Jareg, K. & Pettersen, Z. (2006). Tolk og tolkebruker: to sider av samme sak. Bergen, Fagbokforlaget

Kompetanse Norge. (2016a). Immigrant integration. Retrieved [05/22/18]: http://www.kompetansenorge.no/English/Immigrant integration/#ob=9125&Lawsandregulations4

Kompetanse Norge. (2016b). Rett og plikt til norskopplring og avsluttende prver. Retrieved [05/22/18]: http://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/ regelverk/Rett-og-plikt-til-norskopplaring-og-avsluttende-prover/

Kristoffersen, A. E. & Storhaug, E. (1995). Flyktning og hrselshemmet i Norge. (Hovedoppgave). Universitetet i Oslo

Kvitvr, J. B. (2016). Bedre vilkr for dve innvandrere i Oslo. Dves Tidsskrift. Retrieved [03/15/17] from: http://allslekt.org/Blader/NDF/D%C3%B8ves%20Tidsskrift/ DT%202016-2.pdf

Ladd, P. ([2003] 2010). Understanding deaf culture. In search of deafhood. England: Multilingual Matters LTD

Llewellyn-Jones, P. & Lee, R. G. (2014). Redefining the Role of the Community Interpreter: The concept of role-space. United Kingdom: SLI Press

Lomheim, S. (1999). Omsetjingsteori. Oslo: Universitetsforlaget AS

Malmquist, A. K. & Mosand, N. E. (1996). Se mitt sprk! Bergen: Dves forlag AS

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. (2017). American Sign Language. Retrieved [04/19/17] from: https://www.nidcd.nih.gov/health/american-sign-language#1

Norwegian Health Informatics. (2017). Dvhet og tunghrthet hos barn. Retrieved [11/20/17] from: https://nhi.no/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/ dovhet-og-nedsatt-horsel/?page=2

NOU 2010:5 (2010). Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering. Oslo: Arbeids- og sosial departementet. Retrieved [01/20/17] from: http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/ dok/nouer/2010/nou-2010-5/13/5.html?id=602795

Olsen, E. T. (2015). Mediert samhandling. (Master thesis), Hgskolen i Bergen, Bergen. Avaliable at: https://bora.hib.no/nb/item/833

Oslo Deaf Association. (2016). Flerkulturelt utvalg. Retrieved [01/20/17] from: http://www.odf.no/index.php?pageID=135&page=Flerkulturelt+Utvalg

Oslo Deaf Association. (2015). Internasjonal buffet. Retrieved [01/20/17] from: http://www.odf.no/index.php?pageID=135&page=Flerkulturelt+Utvalg

Oslo Metropolitan University (former: Oslo and Akershus University College of Applied Science). (2018). Tegnsprk og tolking. Retrieved [01/20/17] from: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/LU/Bachelor/Tegnspraak-og-tolking

Peterson, S. A. (2006). Om leve i et tosprklig samfunn. Jrgensen, S. R. & R. L. Anjum (Eds). Tegn som sprk. En antologi om tegnsprk. (71-78). Oslo: Gyldendal

Pritchard, P. & Zahl, T. S. (2013). Kapittel 9. Etnisk minoritetssprklige dve og sterkt tunghrte barn og unge. Retrieved [03/15/17] from: http://www.statped.no/ globalassets/publikasjoner/statped-skriftserie/veiene---hele.pdf

Saltnes, K. R. (2003). Basiskunnskap hrsel 1, 12 DVHET, KULTUR OG HISTORIE. Retrieved [01/20/17] from: http://docplayer.me/16202460-Dovhet-kultur-og-historie-forfatter-kunt-rune-saltnes-andebu-kompetanse-og-skolesenter-juni-2003-innhold.html

Schrder, O-I. (2006). Innfring i forskjeller mellom norsk og norsk tegnsprk. Jrgensen, S. R. & R. L. Anjum (Eds). Tegn som sprk. En antologi om tegnsprk. (79-100). Oslo: Gyldendal

Schrder, O-I. (2008). Norsk tegnsprk strukturer, bruksmnstre og fremtid. Herland, H. (Eds). Tegnsprkets framtid vrt felles ansvar. (31-43). Norges Dveforbund. Bergen: Designtrykkeriet AS

Sheneman, N. (2016). Deaf Interpreters Ethics: Reflections on Training and Decision-Making. Journal of Interpretation, 25(1), 8

Skaaden, H. (2013). Den topartiske tolken. Lrebok i tolking. Oslo: Universitetsforlaget

Solheim, L. J. (2012). SAVIS ein modell for sosial inklusjon? Askheim, O. P. & B. Starrin. (Eds). Empowerment i teori og praksis. (97-111). Oslo: Gyldendal Akademisk

Statistics Norway. (2017). Personer med flyktningbakgrunn, 1. Januar 2016. Retrieved [03/15/17] from: http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger

Statped. (2014). CI og hva s? Rapport fra tverrfaglig utvalg for en samordnet pedagogisk oppflging av barn med cochlea implantat. Retrieved [12/18/17] from: http://www.statped.no/globalassets/fagomrader/horsel/horsel-2/dokumenter/ci---og-hva-sa---rapport-5-2-14.pdf

Statped. (2016). Se mitt sprk. Retrieved [01/20/17] from: http://www.statped.no/ tjenester/kurs-og-konferanser/kurs-for-foreldre-og-elever/se-mitt-sprak/

Statped. (n.d). I Norge - en tegnsprklig lringsressurs til 50 timer samfunnskunnskap for voksne dve innvandrere. Retrieved [01/20/17] from: http://www.acm1.no/ inorge/docs/veiledning.pdf

Stone, C. A. (2005). Towards a Deaf translation norm: University of Bristol

Suppala, T. (2007). World Federation of the Deaf. A Handbook on International Sign. Madrid: Fundacion CNSE & Fundacion FAXPG

The Association of Sign Language Interpreters. (2015). Tolkeprofesjonens yrkesetiske retningslinjer. Retrieved [01/20/17] from: https://www.tolkeforbundet.no/ om/etikk/godtolk

The Directorate of Integration and Diversity. (2017). Hvem deltar i Introduksjonsprogram? Retrieved [05/22/18]: https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/regler-om-deltakelse-i-introduksjonsprogramet/hvem-kan-delta-i-introduksjonsprogram/

The Norwegian Labour and Welfare Administration. (2015a). Forskrift. Retrieved [01/19/18] from: https://www.nav.no/rettskildene/forskrift/F19970415-320

The Norwegian Labour and Welfare Administration. (2015b). Tolketjenesten. Retrieved [01/20/17] from: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+ produkter/Tolketjenesten

The Norwegian Labour and Welfare Administration. (2015c). Bestille tolk. Retrieved [03/16/17] from: https://www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+ produkter/Tolketjenesten/Bestille+tolk

The Norwegian University of Science and Technology. (n.d). Bachelorprogram 3-rig, Trondheim. Retrieved [01/20/17] from: http://www.ntnu.no/studier/ltbatgtolk

UN. (2018). Figures at a Glance. Retrieved [01/20/17] from: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html

Uri, H. (2008), Den store faktaboka om sprk. Oslo: Cappelen Damm AS

Vonen, A. M. (2006). Tegnsprk i et lingvistisk perspektiv. Jrgensen, S. R. & R. L. Anjum. (Eds). Tegn som sprk. En antologi om tegnsprk. (125-149). Oslo: Gyldendal

Wadensj, C. (1998). Kontakt genom tolk. Stocholm: Dialogos Frlag

Western Norway University of Applied Sciences. (n.d). Teiknsprk og tolking. Retrieved [01/20/17] from: https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2017h-bergen/tst/

White paper, Report to the Storting. No. 35 (20072008), (2008). Ml og Meining ein heilskapleg norsk sprkpolitikk. Retrieved [01/20/17] from: https://www.regjeringen. no/globalassets/upload/kkd/kultur/sprakmelding_kortversjon_feb2009.pdf

WHO. (2018). Grades of hearing impairment. Retrieved [03/19/18] from: http://www.who.int/pbd/deafness/hearing_impairment_grades/en/

World Federation of the Deaf. (2016). Human rights. Retrieved [04/19/17] from: https://wfdeaf.org/human-rights/

Published

2018-06-01

How to Cite

Olsen, E. T. (2018). Deaf and refugee – a different situation. Border Crossing, 8(1), 237-254. https://doi.org/10.33182/bc.v8i1.737

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)