Katsafanas, P. (2021) “quot”;, The Agonist, 15(3), pp. 139–154. doi: 10.33182/agon.v15i3.1913.