Team, E. . (2021) “Editors’ Note”, The Agonist, 15(2), pp. 39–41. doi: 10.33182/agon.v15i2.1821.