Carollo, B. (2022). Nietzsche and Transhumanism: A Reassessment. The Agonist, 16(2), 67–81. https://doi.org/10.33182/agon.v16i2.2800