Katsafanas, P. (2021). Review of Richardson’s "Nietzsche’s Values". The Agonist, 15(3), 139–154. https://doi.org/10.33182/agon.v15i3.1913