Team, E. . (2021). Editors’ Note. The Agonist, 15(2), 39–41. https://doi.org/10.33182/agon.v15i2.1821